Łąki Trzęślicowe na Terenach Wodonośnych

Łąki na Terenach Wodonośnych stanowią jeden z najcenniejszych florystycznie fragmentów w całej dolnośląskiej dolinie Odry.