Skałki Stoleckie

Niewielki rezerwat utworzony początkowo dla ochrony rzadkich gatunków ciepłolubnych owadów oraz naturalnych zbiorowisk roślinnych, w