Murawy na Wale Trzebnickim

Seria niewielkich ale cennych muraw ulokowanych na Zaczarowanych Wzgórzach, będących fragmentem Gór Kocich. Jest to