Uroczysko Łozina

Jest to jeden z najbardziej niszczonych i dewastowanych terenów wokół Wrocławia, na którym pierwotnie stwierdzono