Łąki Trzęślicowe

Cenny i umiarkowanie rzadki ekosystem z bardzo bogatą i zróżnicowaną florą, często z udziałem gatunków