Wrota Pośny

Wrota Pośny stanowią obszar dawnego rezerwatu przyrody, który został wchłonięty przez powstały Park Narodowy Gór