Kamienny Grzbiet

Jest to niewielki skrawek w cieniu Ślęży. Niewielki ale wybitnie cenny skrawek obejmujący murawy kserotermiczne