Rogóżka

Rogóżka obejmuje południowe ściany nieczynnego kamieniołomu wapienia wraz z przylegającymi łąkami i zadrzewieniami. Jest to