Daily Archives 24 listopada 2018

Rogóżka

Rogóżka obejmuje południowe ściany nieczynnego kamieniołomu wapienia wraz z przylegającymi łąki i zadrzewieniami. Jest to jeden z cenniejszych fragmentów pod względem geologicznym i florystycznym w okolicy, na którego terenie możemy podziwiać wiele cennych i chronionych roślin jak lilia złotogłów, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny oraz liczne mchy i porosty. W pobliżu można podziwiać dobrze zachowane ruiny dawnego wapiennika. 

Czytaj więcej