Grzybowe rośliny

Przeciętny Kowalski kojarzy rośliny przede wszystkim z zielenią, liśćmi i fotosyntezą. Taki Kowalski po części