Murawy bliźniczkowe

Cenny ekosystem niskich muraw porastających otwarte przestrzenie na kwaśnych i przeważnie ubogich glebach. Występująca tu