Olszyny Niezgodzkie

Niewielki rezerwat został powołany w celu zachowania leśnych siedlisk wodno-błotnych, głównie olsów i łęgów o