Wąwóz Nowowiejski

Mało znany fragment Pogórza, który jest jednym z trzech wąwozów na jednej z popularniejszych ścieżek