Top 10 najbardziej niedocenianych miejsc na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk posiada jedną z gorzej rozbudowanych sieci ochrony przyrody. Nasze województwo jest jednym z