Lessy Winnej Góry

Niewielki fragment Wzgórz Trzebnickich, który jest miejscem odkrycia najstarszych śladów osadnictwa ludzkiego na ziemiach polskich