Wąwozy Lessowe pod Taczowem Małym

Seria mało znanych wąwozów utworzonych na lessowych wzgórzach, będących częścią najlepiej rozwiniętej sieci wąwozów w