Lasy grądowe

Bogate i stosunkowo częste siedliska lasów liściastych o szerokim wachlarzu zespołów, porastających żyzne oraz wilgotne