Torfowisko koło Grabowna

Niewielki rezerwat obejmujący cenne siedliska torfowisk i olsów umiejscowione pośród ogromnych połaci monokultur iglastych w