Źródła Romanowskie

Jest to jeden z największych systemów źródlisk krasowych w Sudetach, który znajduje się w malowniczym