Marmit i Kocioł Eworsyjny

Pod mało mówiącą nazwą ‚marmit’ kryje się równie mało znany pomnik przyrody, który zapaleni geolodzy