Kategoria Wrocław

Międzywale Odry

Międzywale Odry to rozległy teren obejmujący obszary ulokowane na obu brzegach rzeki pomiędzy wałami, na całej swej długości w granicach administracyjnych miasta Wrocław, od Janówka po Wojnów, obejmując także kanały powodziowe przy Wielkiej Wyspie. Teren został praktycznie w całości przebudowany i ukształtowany przez czynnik ludzki lub pod bardzo silnym wpływem działalności ludzkiej … i mimo to posiada bardzo bogatą szatę roślinną, w tym gatunki chronione. 

Czytaj więcej

Tereny Wodonośne

Tereny Wodonośne stanowią najcenniejszy pod względem florystycznym obszar miasta, zlokalizowany w wschodniej części pomiędzy dolinami Odry i Oławy. Obszar obejmuje całą mozaikę siedlisk, głównie nieleśnych, z których najważniejsze to cenne łąki trzęślicowe i łąki selernicowe z kilkunastoma chronionymi gatunkami roślin (goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, czosnek kątowy, konitrut błotny). Dodatkowo miejsce to stanowi jedną z najważniejszych ostoi ptactwa wodno-błotnego w tej części kraju.

Czytaj więcej

Zagórzyckie Łąki

Rozległy teren obejmujący liczne siedliska leśne i łąkowe rozwijające się na falistych wzgórzach opadających ku Pradolinie Odry. Miejsce występowania licznej i rzadkiej flory (goryczka wąskolistna, konitrut łąkowy, selernica żyłkowana, róża francuska, mieczyk dachówkowaty, podkolan biały) oraz licznej grupy owadów naturowych, w tym przeplatka aurinia, mająca tu jedyne izolowane stanowisko w całym regionie. 

 


Czytaj więcej

Dolina Widawy

Jeden z najcenniejszych fragmentów środkowej Odry, który wraz z ujściem Widawy chroni liczne siedliska naturowe, głównie łęgi i grądy z wieloma rzadkimi i cennymi gatunkami roślin. Wiosną możemy podziwiać łany przebiśniegów, kokoryczy, czworolistów i zawilców a latem wysokie pędy kruszczyków, czosnków i wijące się pędy grochu, wyki i psianki. Miejsce stanowi także ważną ostoję zwierząt, w tym chronionych bobrów, wydr i licznego ptactwa wodnego.

 

Czytaj więcej