Kamieniołom Gruszka

Kamieniołom jest pozostałością po dawnej kopalni wapienia na górze Bielica, który obecnie stanowi jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych w regionie. Jest to cenne geologicznie miejsce z bardzo bogatą florą termofilną i naskalną, w tym gatunki rzadkie i chronione jak kruszczyk szerokolistny, goryczuszka orzęsiona i podejźrzon marunowy. W okolicy utworzono jedną z gęstszych sieci szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w gminie, co dodatkowo wskazuje na atrakcyjność tego miejsca. Typ ochrony
: geologiczny, krajobrazowy

Data utworzenia: brak

Powierzchnia: ok. 8 ha

Powiat: Złotoryjski

Gmina: Wojcieszów

Nadleśnictwo: Złotoryja


Nieczynny kamieniołom wapienia na zboczach góry Bielec (450 m n.p.m.) w północno-wschodniej części miasta Wojcieszów porośnięty nawapienną buczyną i murawami kserotermicznymi. Miejsce występowania wielu rzadkich lub chronionych roślin m.in. goryczuszka orzęsiona, kruszczyk szerokolistny, nasięźrzał pospolity, buławnik mieczolistny, chaber drakiewnik, gruszyczka mniejsza, lilia złotogłów i orlik pospolity.