Cenne tereny


Buczyna Trzebnicka

Dąbrowy Janikowskie

Dolina Widawy

Grądy w Dolinie Odry

Krzydlińskie Łąki

Las Grędziński

Las Rędziński

Las Strachociński

Tereny Wodonośne

Murawy na Opatowicach

Murawy na Wale Trzebnickim

Stawy w Borowej

Turzycowisko nad Niecieczą

Uroczysko Łozina

Wąwóz Włóknicy

Wzgórza Kiełczyńskie

Zagórzyckie Łąki

Zielone Łąki


Obszar „Wrocław i okolice” obejmuje tereny miasta a także sąsiednie powiaty: oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski.