Tereny wokół Wrocławia obejmują cenne i bardzo zróżnicowane siedliska z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami. Do obszarów o największej koncentracji przyrodniczej należy m.in. dolina Odry pomiędzy Oławą i Wrocławiem, Masyw Ślęży i Dolina Jezierzycy. Poza tym liczne rozproszone miejsca można znaleźć na Wzgórzach Trzebnickich, pod Oleśnicą i w okolicach Wołowa. Poniżej znajduje się lista niektórych ciekawych obszarów, które nie są objęte ochroną rezerwatową lub jako użytek ekologiczny. 


Buczyna Trzebnicka

Dąbrowy Janikowskie

Dolina Widawy

Grądy w Dolinie Odry

Kumaki Dobrej

Las Pilczycki

Las Rędziński

Las w Borkowicach

Las Strachociński

Lessy na Winnej Górze

Łąki Krzydlińskie

Łąki Zagórzyckie

Murawy na Opatowicach

Murawy na Wale Trzebnickim

Starorzecze Matunin

Stawy w Borowej

Tereny Wodonośne

Turzycowisko nad Niecieczą

Uroczysko Łozina

Wąwozy Lessowe pod Taczowem Małym

Wąwóz Włóknicy

Wzgórza Kiełczyńskie

Zawilec w Śliwicach


Obszar „Wrocław i okolice” obejmuje tereny miasta a także sąsiednie powiaty: oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski.