Tereny wokół Wrocławia obejmują cenne i bardzo zróżnicowane siedliska z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami. Do obszarów o największej koncentracji przyrodniczej należy m.in. dolina Odry pomiędzy Oławą i Wrocławiem, Masyw Ślęży i Dolina Jezierzycy. Poza tym liczne rozproszone miejsca można znaleźć na Wzgórzach Trzebnickich, pod Oleśnicą i w okolicach Wołowa. Poniżej znajduje się lista niektórych ciekawych obszarów, które nie są objęte ochroną rezerwatową lub jako użytek ekologiczny. 


Buczyna Trzebnicka

Dąbrowy Janikowskie

Dolina Widawy

Grądy w Dolinie Odry

Krzydlińskie Łąki

Las Grędziński

Las Pilczycki

Las Rędziński

Las Strachociński

Tereny Wodonośne

Murawy na Opatowicach

Murawy na Wale Trzebnickim

Stawy w Borowej

Turzycowisko nad Niecieczą

Uroczysko Łozina

Wąwóz Włóknicy

Wzgórza Kiełczyńskie

Zagórzyckie Łąki

Zielone Łąki


Obszar „Wrocław i okolice” obejmuje tereny miasta a także sąsiednie powiaty: oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski.