Tereny chronione

Mimo wiekowych zmian w krajobrazie i przekształcaniu lasów pod pola uprawne oraz miejską zabudowę, na obszarze Wrocławia i jego okolicznych powiatów występują liczne cenne siedliska z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami. Część terenów objęto ochroną w ramach rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych i obszarów Natura 2000. Poniżej lista obszarów chroniony w okół stolicy Dolnego Śląska.

 


Rezerwaty przyrody:

Góra Radunia

Góra Ślęża

Grodzisko Ryczyńskie

Jodłowice

Kanigóra

Las Bukowy w Skarszynie

Łacha Jelcz

Łąka Sulistrowicka

Radziądz

Odrzysko

Uroczysko Wrzosy

Wzgórze Joanny

Zabór

Zwierzyniec


Użytki ekologiczne:

Dolina Juszki

Łąka Zimowitowa

Polana Grochowska

Paprocie Serpentynowe w Masywie Ślęży

Stanowisko Sasanki Łąkowej

Użytki ekologiczne w gminie Oleśnica

Użytki ekologiczne w gminie Wrocław