Skałki Stoleckie
Typ ochrony: faunistyczny 

Data utworzenia: 1965 

Powierzchnia: 2,03 ha 

Powiat: Ząbkowicki 

Gmina: Ząbkowice Śl.

Nadleśnictwo: Henryków