Site Loader
W górę
Rock Street, San Francisco

Niewielki rezerwat utworzony początkowo dla ochrony rzadkich gatunków ciepłolubnych owadów oraz naturalnych zbiorowisk roślinnych, w tym muraw kserotermicznych i naskalnych. Pierwotnie obszar objęto ochroną dla zachowania naturalnych stanowisk ciepło i sucholubnych owadów. Obecnie miejsce uległo znacznym przemianom, większość pierwotnej przyrody uległa zanikowi i obecnie rezerwat stanowi ochronę ważnej ostoi nietoperzy.Typ ochrony: faunistyczny

Data utworzenia: 1965

Powierzchnia: 2,03 ha

Powiat: Ząbkowicki

Gmina: Ząbkowice Śl.

Nadleśnictwo: Henryków


Post Author: admin