Site Loader
W górę
Rock Street, San Francisco

Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum)

Amarylkowate (Amaryllidaceae )

Okres kwitnienia: V-VI

Występowanie: Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie za wyjątkiem dalekiej północy i większości płw. Iberyjskiego. Na wschodzie, w rozproszonych stanowiskach obejmuje zasięgiem góry Ural, Kaukaz i Azję Mniejszą. W Polsce stwierdzony głównie na południu kraju w paśmie gór i wyżyn. W rejonach środkowych i północnych znacznie rzadszy.

Na Dolnym Śląsku stwierdzony głównie w Sudetach (za wyjątkiem najwyższych partii) i na Pogórzu, z większymi populacjami w Górach Kaczawskich, Górach Bardzkich i w Masywie Śnieżnika. Na nizinie liczne pojedyncze stanowiska rozproszone w Pradolinie Odry i na sąsiadujących regionach.

Chroniony w większości parków narodowych położonych na południu kraju (Pieniński, Gorczański, Ojcowski, Magurski, Bieszczadzki, Roztoczański, Poleski) oraz nielicznie w pozostałych parkach (Biebrzański, Białowieski). W Sudetach stwierdzony w wielu leśnych rezerwatach przyrody (Zwierzyniec, Kanigóra, Buki Sudeckie, Wąwóz Siedmicki, Jaskinia Niedźwiedzia, Muszkowicki Las Bukowy, Cisowa Góra) oraz nielicznie w użytkach ekologicznych.

Siedlisko: gatunek typowo leśny. Preferuje stanowiska cieniste i półcieniste, wilgotne i przeważnie chłodne, na glebach przepuszczalnych, próchnicznych, świeżych, gliniasto-piaszczystych i gliniastych, zarówno zasobnych w wapń, jak i ubogie w jego związki. Występuje na terenach leśnych o szerokim wachlarzu siedlisk, zarówno łęgi jesionowo-wiązowe, grąd środkowoeuropejski i zbiorowiska żyznych buczyn. Gatunek charakterystyczny dla  z rzędu Fagetalia. 

Post Author: admin