Site Loader
W górę
Rock Street, San Francisco

Groszek błotny (Lathyrus palustris)


Bobowate (Fabaceae)

Okres kwitnienia: VI-VIII

Występowanie: Gatunek rozpowszechniony na półkuli północnej, z czego zwarty areał obejmuje Europę i zachodnią Azję. Zasięg rozpościera się od zachodniej Europy (Wyspy Brytyjskie, Francja, Niemcy), poprzez Europę Środkową (Polska, Czechy, Słowacja), Europę Północą (nadbrzeżne regiony Szwecji i Finlandii, kraje nadbałtyckie) i Europę Wschodnią (Białoruś, Ukraina, północna i północno-zachodnia Rosja), sięgając poprzez zachodnią Syberię do zlewni rzeki Ob oraz Irtysz. Rozproszony zasięg obejmuje pozostałą część Syberii a także wschodnią Azję (Kamczatka, północno-wschodnie Chiny, Japonia) i Amerykę Północną (Alaska, pacyficzne wybrzeże, wschodnia Kanada, obszar Wielkich Jezior, północno-wschodnie Stany Zjednoczone). Pojedyncze stanowiska także w pozostałych regionach Europy (Laponia, Islandia, Alpy).

W Polsce rozproszone stanowiska niemal na całym terytorium, z czego na południu gatunek znacznie rzadszy, praktycznie nie występuje na terenach górskich i podgórskich. Populacje zgrupowane są głównie w dolinach większych rzek (Wisła, Odra, Warta, Bug) oraz na Pomorzu i Wielkopolsce. Chroniony w niektórych parkach narodowych (Woliński, Drawieński, Wielkopolski, Biebrzański, Narwiański) oraz wielu bagiennych rezerwatach przyrody.

Na Dolnym Śląsku stwierdzony na terenach nizinnych w północnej i środkowej części województwa, m.in. Doliny rzeczne Odry, Jezierzycy, Baryczy, Widawy, Oławy, Łachy i Kaczawy. Notowany na obszarach rozległych łąk i mokradeł wokół Wrocławia, Oławy, Milicza, Wołowa i Ścinawy. Gatunek chroniony w kilku rezerwatach przyrody oraz użytkach ekologicznych (Uroczysko Wrzosy, Stawy Milickie, Łęg Korea, Naroczycki Łęg, Korytarz Ekologiczny Mierzowice, Mokradła Boguszyckie, Ścinawskie Bagna).

Post Author: admin