Kokorycz wątła

Kokorycz wątła (Corydalis intermedia)