Kozłek lekarski

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis)