Site Loader
W górę
Rock Street, San Francisco

Pszeniec grzebieniasty (Melampyrum cristatum)


Rzadki gatunek pół-pasożyta, który do niedawna uznawany był za wymarłego na terenie kraju. Obecnie odnajdywane są jego stanowiska w dolinach większych rzek, m.in. Odry, Wisły i Warty. Na Dolnym Śląsku stwierdzony głównie w dolinie Odry i Oławy, m.in. na Wrocławskich Terenach Wodonośnych, w Lesie Strachocińskim i nadodrzańskich terenach zalewowych powiatu oławskiego. Gatunek preferuje miejsca widne, głównie okrajki pomiędzy lasami dębowymi i niskimi murawami, często także w zakrzaczeniach oraz na terenach antropogenicznych (rowy melioracyjne, wały przeciwpowodziowe).

Post Author: admin