Oprócz rezerwatów na terenie Sudetów istnieje sieć różnego rodzaju form chroniących przyrodę. Wśród najważniejszych należy wymienić parki narodowe (obecnie 2, Karkonoski i Gór Stołowych), użytki ekologiczne, sieć Natura 2000 i bardzo liczne pomniki przyrody (głównie drzewa i formy skalne). Każda z tych form ochrony ma inne regulacje prawne i w różnym stopniu chroni sudecką przyrodę. Poniżej lista niektórych obszarów objętych ochroną prawną. 


Użytki ekologiczne:

Biała Marianna

Krzyżowa Góra (proj.)

Hałda Storczykowa

Paprocie Serpentynowe

Rogóżka


Park Narodowy Gór Stołowych:

Łężyckie Skałki

Niknąca Łąka

Rogowa Kopa

Szczeliniec Wielki

Małe Torf. Batorowskie

Skalne Grzyby

Wielkie Torf. Batorowskie

Wrota Pośny


Obszary Natura 2000:

Biała Lądecka

Góry Orlickie

Grodczyn i Homole

Masyw Ślęży

Pasmo Krowiarki

Piekielna Dolina koło Polanicy

Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa

Rudawy Janowickie

Trzcińskie Mokradła

Wzgórza Kiełczyńskie


Pomniki Przyrody:

Czartowska Skała

Czerwone Skałki

Jaskinia Radochowska

Kamieniec Ząbkowicki cz. I

Krasnorost

Krucze Skały k. Jerzmanic Zdroju

Małe Organy Myśliborskie

Małpia Skała

Marmit

Organy Wielisławskie

Pasterskie Skały

Piaskowcowe Jaskinie k. Złotoryi

Pomniki na Pogórzu Kaczawskim cz.1 – Stanisławów

Pomniki na Pogórzu Kaczawskim cz.2 – Pogwizdów

Pomniki na Pogórzu Kaczawskim cz.3 – Leszczyna

Pomniki wokół Książa

Siedem Sówek

Waloński Kamień

Źródła Romanowskie


Wykaz terenów projektowanych lub proponowanych do objęcia ochroną [LISTA]