Oprócz rezerwatów na terenie Sudetów istnieje sieć różnego rodzaju form chroniących przyrodę. Wśród najważniejszych należy wymienić parki narodowe (obecnie 2, Karkonoski i Gór Stołowych), użytki ekologiczne, sieć Natura 2000 i bardzo liczne pomniki przyrody (głównie drzewa i formy skalne). Każda z tych form ochrony ma inne regulacje prawne i w różnym stopniu chroni sudecką przyrodę. Poniżej lista niektórych obszarów objętych ochroną prawną. 


Użytki ekologiczne:

Biała Marianna

Krzyżowa Góra (proj.)

Hałda Storczykowa

Paprocie Serpentynowe

Rogóżka


Park Narodowy Gór Stołowych:

Łężyckie Skałki

Niknąca Łąka

Rogowa Kopa

Szczeliniec Wielki

Małe Torf. Batorowskie

Wielkie Torf. Batorowskie

Wrota Pośny


Obszary Natura 2000:

Góry Orlickie

Grodczyn i Homole

Masyw Ślęży

Pasmo Krowiarki

Rudawy Janowickie

Trzcińskie Mokradła


Pomniki Przyrody:

Czartowska Skała

Czerwone Skałki

Jaskinia Radochowska

Krasnorost

Krucze Skały k. Jerzmanic Zdroju

Małe Organy Myśliborskie

Małpia Skała

Organy Wielisławskie

Piaskowcowe Jaskinie k. Złotoryi

Pomniki wokół Książa


Wykaz terenów projektowanych lub proponowanych do objęcia ochroną [LISTA]