Brekinia tagowane posty

Ciepłolubne dąbrowy

Cenne i stosunkowo rzadkie ekosystemy lasów liściastych mających charakter świetlistych, umiarkowanie lub silnie ciepłolubnych lasów dębowych, o cechach kresowych, subkontynentalnych i śródziemnomorskich siedlisk na suchych i mocno przepuszczalnych glebach. Siedlisko rzadkie w całej Polsce, które dodatkowo na terenie Dolnego Śląska posiada rzadki wariant dąbrowy brekiniowej. 

 

Czytaj więcej

Żarnowiec i Lipska Góra

Czytaj więcej

Wąwóz Siedmicki


Czytaj więcej

Wąwóz Lipa


Czytaj więcej