Buczyna tagowane posty

Wrota Pośny

Wrota Pośny stanowią obszar dawnego rezerwatu przyrody, który został wchłonięty przez powstały Park Narodowy Gór Stołowych. Teren został objęty ochroną ze względu na niemal dziewicze lasy bukowe wraz z majestatycznym zgrupowaniem skał zwanych Skalnymi Wrotami, przez które przepływa strumień Pośna tworzący serię wodospadów. Jest to jedno z najbardziej niezwykłych i malowniczych fragmentów parku, które odznacza się także bogatą i ciekawą florą oraz fauną.

Czytaj więcej

Przyroda w niemieckiej Hesji

Większość przyrody niemieckiej jest bardzo zbliżona do flory Polski jako, że oba kraje leżą w Europie Środkowej. Większe różnice w składzie gatunkowym odznaczają się głównie w regionach najbardziej oddalonych od siebie. Przykładowo Alpy Niemieckie i polskie Karpaty to już dwa różne światy. Dzisiaj zapraszamy do zwiedzania pięknych lasów bukowych i napiaskowych muraw na terenie największego heskiego miasta – Frankfurtu nad Menem, gdzie będziecie mogli zobaczyć ogromne łany czosnków, obrazków i szczotlich.

Czytaj więcej

Żyzne buczyny

Żyzne buczyny niżowe i sudeckie to bardzo cenne i stosunkowo częste ekosystemy lasów bukowych z rzędu eutroficznych i mezotroficznych lasów liściastych na mineralnych glebach o różnym stopniu wilgotności. Stanowią jedno z najważniejszych miejsc występowania wczesnowiosennych geofitów, w tym wiele rzadkich i chronionych jak czosnek niedźwiedzi, śnieżyca wiosenna, obrazki alpejskie, zdrojówka, przylaszczka i liczne storczyki. 

 

Czytaj więcej

Obrazki plamiste

Obrazki plamiste (Arum maculatum)

Czytaj więcej