Grąd tagowane posty

Radziądz

Radziądz to jeden z najstarszych rezerwatów w województwie, który został powołany dla ochrony cennych fragmentów lasu dębowo-bukowego z udziałem ponad 200-letnich drzew, tworząc przyrodniczą enklawę pośród hektarów upraw leśnych. Teren charakteryzuje się wysoką naturalnością a dzięki długotrwałej ochronie wytworzyły się tutaj cenne starodrzewia z liczną florą i fauną, w tym gatunki rzadkie i chronione.

 

Czytaj więcej

Początek Jesieni 2018 we Wrocławiu

Do astronomicznej jesieni pozostało jeszcze trochę czasu, jednak w przyrodzie czuć jesień już na każdym kroku. Wrzosy i owocujące krzewy opanowały krajobraz a w górach można dostrzec łany niebieskich goryczek i różowych zimowitów. We Wrocławiu oznakami nadchodzącej jesieni są masowo wyrastające grzyby, które można napotkać m.in. na imponujących pomnikach przyrody oraz na wielu innych drzewach. 

Czytaj więcej

Góra Choina

Niewielki ale ciekawy rezerwat przyrody położony nad zbiornikiem wodnym, gdzie wraz z dobrze zachowanym średniowiecznym zamkiem tworzą bardzo malowniczą panoramę. Zbocza rezerwatu porastają liczne siedliska leśne z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin a na skałach notuje się zbiorowiska paproci skalnych. Wszystko to sprawia, że miejsce jest bardzo popularnym celem wycieczek zarówno miłośników historii jak i przyrody. 

Czytaj więcej

Wawrzynek wilczełyko

 

WAWRZYNEK WILCZEŁYKO (Daphne mezereum)

Wawrzynkowate (Thymelaceae) 

Okres kwitnienia: II-IV

 

 


Występowanie: Gatunek szeroko rozpowszechniony w większej części Europy, sięgając na wschód po Azję Mniejszą, Ałtaj, Kaukaz i zachodnią Syberię. W Polsce rozlokowany głównie w pasie północnym i południowym (Mazury, Pomorze, Podlasie, Śląsk, Małopolska i Lubelszczyzna). Na obszarze Wielkopolski, Mazowsza i okolic Łodzi znacznie rzadszy. Największe skupisko stanowisk notuje się głównie na terenach wyżynnych i górskich.

Na Dolnym Śląsku liczny, z czego najwięcej stanowisk notuje się w Sudetach, głównie Góry i Pogórze Kaczawskie, Góry i Pogórze Orlickie, Rudawy Janowickie, Góry Sowie, Masyw Śnieżnika, Góry Bardzkie i Rudawy Janowickie. W pozostałych pasmach rzadszy. Na nizinie liczba stanowisk maleje ku północy, z czego największe zagęszczenie odnotowuje się w Dolinie Odry oraz w dolinach jej głównych dopływów (Widawa, Oława, Kaczawa, Jezierzyca, Barycz i Bystrzyca). Chroniony we wszystkich parkach krajobrazowych, obu parkach narodowych (Karkonoskim i Gór Stołowych) oraz w większości leśnych rezerwatów przyrody, z czego większe populacje notuje się na terenie rezerwatu Uroczysko Wrzosy, Buki Sudeckie, Góra Miłek i Muszkowicki Las Bukowy. Poza obszarami chronionymi, duże stanowiska są lokalizowane w Dolinie Kleśnicy, Bukowej Górze koło Grudna, Wapnikach, Dolinie Jawornika i w Dolinie Bystrzycy Dusznickiej.

Siedlisko: Gatunek typowo leśny, charakterystyczny dla lasów z rzędu Fagetalia. Notowany w większości lasów liściastych (żyzne buczyny, kwaśne buczyny, dąbrowy, łęgi, olsy, grądy), zarówno form górskich jak i nizinnych. Rzadziej spotykany w borach iglastych oraz w zaroślach. Preferuje gleby żyzne, mineralno-próchnicze zasobna w humus. Przeważnie o odczynie obojętnym lub zasadowym, rzadziej kwaśnym. Gatunek o szerokim spektrum świetlnym, rosnący zarówno w miejscach jasnych, jak i silnie zacienionych.

Czytaj więcej