Kokorycz tagowane posty

Kwiecień wokół Wrocławia

Kwiecień to najgorętszy okres w lasach liściastych. Runo leśne, gdzie tylko nie spojrzeć, pokryte jest dywanem wszelakich kwiatów. Wszystkie one muszą zdążyć rozkwitnąć i zaowocować nim na drzewach wyrosną liście. Potrzebują bowiem światła aby móc wytwarzać energię na produkcję kwiatów a w następnej kolejności także owoców i nasion. Widowisko jest szczególnie atrakcyjne na terenach lasów łęgowych i grądów, gdzie masowe kwitnienie rozpoczynają zawilce, śledziennice, żywokosty, gajowce, jasnoty, gwiazdnice a przede wszystkim kokorycze. To właśnie one stanowią największą atrakcję w naszej kwietniowej fotorelacji z Lasów Oławskich, zwanych czasem Lasami Ryczyńskimi.

Czytaj więcej

Pogórze Kaczawskie na Wiosnę

Tegoroczna wiosna ruszyła ze sporym opóźnieniem. Widać to nie tylko na Nizinie ale także w górach. W zeszłym roku na Pogórzu Kaczawskim śnieżyce i śnieżyczki kwitły już na początku marca, podczas gdy w tym roku można podziwiać ich białe dzwonki jeszcze w kwietniu. Podobna sytuacja ma się z wszystkimi pozostałymi geofitami. Gatunki, które powinny rozkwitnąć w pełni na początku kwietnia, dopiero wychodzą z ziemi. W pełni kwitnienia są jedynie w ciepłych i dobrze nasłonecznionych miejscach. Taka wariacja sprawiła, że na początku kwietnia w kaczawskich rezerwatach można ujrzeć kwitnące w tym samym czasie śnieżyce, kokorycze, przylaszczki i wawrzynki. Zapraszamy do kwietniowej fotorelacji z rezerwatów Pogórza Kaczawskiego.

Czytaj więcej

Przyroda – Ziemia Oławska


Kokorycz pusta (Corydalis cava)

Jeden z częstszych i pospolitszych gatunków na terenie nadodrzańskich grądów, które ciągną się od podwrocławskich miejscowości aż do granicy województwa w Lasach Oławskich. Kokorycz jest tutaj bardzo pospolitym gatunkiem, tworzącym własne siedlisko zwane grądem kokoryczowym (Galio-Carpinetum corydaletosum), który niemal całkowicie dominuje oławskie grądy w okresie kwitnienia, które przypada zazwyczaj w połowie kwietnia. Do jej największych populacji należą obszary leśne pomiędzy miastem Oława a granicą województwa, w tym obszary rezerwatów przyrody (Zwierzyniec, Kanigóra, Łacha Jelcz i Grodzisko Ryczyńskie). Poza tym stwierdzona także na terenach leśnych w okolicach Siedlca, Kotowic, Czernicy, Ratowic i Bystrzycy.


Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)

Zimowity stanowią jedne z ostatnich kwitnących roślin, jakie można spotkać na łąkach i murawach. Są one nieodłącznym elementem kończącego się lata. Gatunek chroniony, którego stanowiska są skoncentrowane głównie na terenach górskich i podgórskich. W nizinnej części Dolnego Śląska jest to roślina bardzo rzadka. Na Ziemi Oławskiej posiada kilka pojedynczych stanowisk, z czego największa populacja zlokalizowana na śródleśnej polanie jest objęta ochroną w postaci niewielkiego użytku ekologicznego „Łąka Zimowitowa”. Poza nią niewielkie populacje notowane były także na sąsiednich, śródleśnych polankach oraz w okolicach Wrocławskich Terenów Wodonośnych.


Kruszczyki (Epipactis spp.)

Większość leśnych kruszczyków cechuje się późną porą kwitnienia (lipiec-sierpień) oraz możliwością egzystencji w skrajnie ciemnych miejscach, gdzie inne rośliny nie są w stanie rosnąć przez co runo leśne jest praktycznie nagie. Grądy w dolinie Odry charakteryzują się jednym z największych nagromadzeń kruszczyków na terenie kraju. Szacuje się, że w obrębie lasów pomiędzy Wrocławiem a granicą województwa istnieje wielotysięczna populacja tych storczyków rozlokowana na dziesiątkach stanowisk. Głównie dotyczy to pospolitego kruszczyka szerokolistnego, jednak teren ten jest jednym z ważniejszych miejsc występowania kruszczyka sinego w regionie, dla którego proponuje się powołanie kilku użytków ekologicznych. Poza tym notuje się tutaj także stanowiska rzadkiego kruszczyka połabskiego a kilka lat temu odkryto kruszczyka ostropłatkowego w okolicach Kotowic. Na chwilę obecną część stanowisk chroniona jest w niewielkich oławskich rezerwatach oraz na wyznaczonym obszarze Natura 2000.


Kotewka orzech wodny (Trapa nantas)

Rzadka roślina wodna o specyficznym cyklu rozwojowym. Jesienią wydaje jadalne orzechy, które w dawnych czasach były chętnie spożywane przez miejscową ludność. Obecnie stanowiska kotewki koncentrują się w starorzeczach i zatokach wokół Odry i Oławy. Na terenie Ziemi Oławskiej stwierdzono kilka starorzeczy z występującymi tam mniejszymi lub większymi populacjami, z czego tylko jedna objęta jest ochroną w ramach rezerwatu przyrody Łacha Jelcz. Pozostałe miejsca (starorzecze Matunin na południe od Jelcza-Laskowic i Jezioro Panieńskie koło Kotowic) nie są objęte na chwilą obecną żadnymi formami ochrony poza siecią Natura 2000.


Czosnek kątowy (Allium angulosum)

Jeden z naszych największych czosnków o dużych kulistych kwiatostanach w kolorze delikatnego różu. Rośliny preferują wilgotne i silnie nasłonecznione łąki w typie łąk trzęślicowych i selernicowych. Gatunek rośnie w dużym rozproszeniu głównie wzdłuż doliny Odry i Wisły oraz ich dopływów. Na terenie Dolnego Śląska stwierdzony przede wszystkim na terenach nizinnych. Do miejsc o wyjątkowo dużym zagęszczeniu stanowisk należy międzyrzecze Odry i Oławy wraz z sąsiednimi terenami na odcinku od miasta Wrocław po granicę z województwem opolskim. Na Ziemi Oławskiej nie jest chroniony w żadnym rezerwacie przyrody czy użytku ekologicznym a jedynie na obszarach Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry i Lasy Grędzińskie.

 

Czytaj więcej

Mszana i Obłoga

Bardzo młody rezerwat przyrody, który obejmuje szczytowe partie dwóch gór od których wziął nazwę. Miejsce chroni jedne z największych złoży bazaltu w regionie, których śladem są okazałe słupy. Oprócz dużych wartości geologicznych, jest to także cenne miejsce pod względem przyrodniczym. zbocza porastają lasy klonowo-lipowe oraz grądy z wieloma rzadkimi gatunkami roślin jak czosnek niedźwiedzi, buławnik mieczolistny czy lilia złotogłów. 

Czytaj więcej