Kruszczyk tagowane posty

Storczykowe Lato 2018

Tegoroczny sezon nie rozpieszcza naszej przyrody. Skrajnie wysokie temperatury oraz tygodnie bez choćby jednej kropli deszczu sprawiają, że większość roślin, w tym storczyki, rozpoczęła wegetacje bardzo wcześnie lub ich kondycja jest niezadowalająca. Mizerne kwiaty, mizerne liście i mizerne kwitnienie. Tak można podsumować tegoroczne lato u dolnośląskich storczyków. Ale po kolei … 

 

Czytaj więcej

Wrota Pośny

Wrota Pośny stanowią obszar dawnego rezerwatu przyrody, który został wchłonięty przez powstały Park Narodowy Gór Stołowych. Teren został objęty ochroną ze względu na niemal dziewicze lasy bukowe wraz z majestatycznym zgrupowaniem skał zwanych Skalnymi Wrotami, przez które przepływa strumień Pośna tworzący serię wodospadów. Jest to jedno z najbardziej niezwykłych i malowniczych fragmentów parku, które odznacza się także bogatą i ciekawą florą oraz fauną.

Czytaj więcej

Kruszczyk Greutera

KRUSZCZYK  GREUTERA (Epipactis greuteri)


Storczykowate (Orchidaceae)

Okres kwitnienia: VII-VIII

Czytaj więcej

Przyroda – Ziemia Oławska


Kokorycz pusta (Corydalis cava)

Jeden z częstszych i pospolitszych gatunków na terenie nadodrzańskich grądów, które ciągną się od podwrocławskich miejscowości aż do granicy województwa w Lasach Oławskich. Kokorycz jest tutaj bardzo pospolitym gatunkiem, tworzącym własne siedlisko zwane grądem kokoryczowym (Galio-Carpinetum corydaletosum), który niemal całkowicie dominuje oławskie grądy w okresie kwitnienia, które przypada zazwyczaj w połowie kwietnia. Do jej największych populacji należą obszary leśne pomiędzy miastem Oława a granicą województwa, w tym obszary rezerwatów przyrody (Zwierzyniec, Kanigóra, Łacha Jelcz i Grodzisko Ryczyńskie). Poza tym stwierdzona także na terenach leśnych w okolicach Siedlca, Kotowic, Czernicy, Ratowic i Bystrzycy.


Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)

Zimowity stanowią jedne z ostatnich kwitnących roślin, jakie można spotkać na łąkach i murawach. Są one nieodłącznym elementem kończącego się lata. Gatunek chroniony, którego stanowiska są skoncentrowane głównie na terenach górskich i podgórskich. W nizinnej części Dolnego Śląska jest to roślina bardzo rzadka. Na Ziemi Oławskiej posiada kilka pojedynczych stanowisk, z czego największa populacja zlokalizowana na śródleśnej polanie jest objęta ochroną w postaci niewielkiego użytku ekologicznego „Łąka Zimowitowa”. Poza nią niewielkie populacje notowane były także na sąsiednich, śródleśnych polankach oraz w okolicach Wrocławskich Terenów Wodonośnych.


Kruszczyki (Epipactis spp.)

Większość leśnych kruszczyków cechuje się późną porą kwitnienia (lipiec-sierpień) oraz możliwością egzystencji w skrajnie ciemnych miejscach, gdzie inne rośliny nie są w stanie rosnąć przez co runo leśne jest praktycznie nagie. Grądy w dolinie Odry charakteryzują się jednym z największych nagromadzeń kruszczyków na terenie kraju. Szacuje się, że w obrębie lasów pomiędzy Wrocławiem a granicą województwa istnieje wielotysięczna populacja tych storczyków rozlokowana na dziesiątkach stanowisk. Głównie dotyczy to pospolitego kruszczyka szerokolistnego, jednak teren ten jest jednym z ważniejszych miejsc występowania kruszczyka sinego w regionie, dla którego proponuje się powołanie kilku użytków ekologicznych. Poza tym notuje się tutaj także stanowiska rzadkiego kruszczyka połabskiego a kilka lat temu odkryto kruszczyka ostropłatkowego w okolicach Kotowic. Na chwilę obecną część stanowisk chroniona jest w niewielkich oławskich rezerwatach oraz na wyznaczonym obszarze Natura 2000.


Kotewka orzech wodny (Trapa nantas)

Rzadka roślina wodna o specyficznym cyklu rozwojowym. Jesienią wydaje jadalne orzechy, które w dawnych czasach były chętnie spożywane przez miejscową ludność. Obecnie stanowiska kotewki koncentrują się w starorzeczach i zatokach wokół Odry i Oławy. Na terenie Ziemi Oławskiej stwierdzono kilka starorzeczy z występującymi tam mniejszymi lub większymi populacjami, z czego tylko jedna objęta jest ochroną w ramach rezerwatu przyrody Łacha Jelcz. Pozostałe miejsca (starorzecze Matunin na południe od Jelcza-Laskowic i Jezioro Panieńskie koło Kotowic) nie są objęte na chwilą obecną żadnymi formami ochrony poza siecią Natura 2000.


Czosnek kątowy (Allium angulosum)

Jeden z naszych największych czosnków o dużych kulistych kwiatostanach w kolorze delikatnego różu. Rośliny preferują wilgotne i silnie nasłonecznione łąki w typie łąk trzęślicowych i selernicowych. Gatunek rośnie w dużym rozproszeniu głównie wzdłuż doliny Odry i Wisły oraz ich dopływów. Na terenie Dolnego Śląska stwierdzony przede wszystkim na terenach nizinnych. Do miejsc o wyjątkowo dużym zagęszczeniu stanowisk należy międzyrzecze Odry i Oławy wraz z sąsiednimi terenami na odcinku od miasta Wrocław po granicę z województwem opolskim. Na Ziemi Oławskiej nie jest chroniony w żadnym rezerwacie przyrody czy użytku ekologicznym a jedynie na obszarach Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry i Lasy Grędzińskie.

 

Czytaj więcej