Łąki tagowane posty

Lato na Dolnym Śląsku – Wrocław i Okolice

Każdy miesiąc, każda pora roku i każdy sezon ma swoje kaprysy i odstępstwa. Czasem są okresy bardziej deszczowe, czasem bardziej suche. Niekiedy zima długo nie odpuszcza a niekiedy wiosna przychodzi już w okresie kalendarzowej zimy. Ten rok nie należy do wyjątków a jego odstępstwem od normy są długie okresy suszy i upały. Wszystko to sprawiło, że tegoroczna wegetacja należy do stosunkowo skromnych. Wrocławia i jego okolic tegoroczna susza także nie ominęła, ale po kolei …

Czytaj więcej

Świetlik (Euphrasia)

 

Świetlik (Euphrasia)

Zarazowate (Orobanchaceae)

Okres kwitnienia: V-X

 

 


Czytaj więcej

Kozłek lekarski

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis)

Czytaj więcej

Czarcikęs łąkowy

Czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis)

Szczeciowate (Dipsacaceae)

Okres kwitnienia: VI-IX

Występowanie: Rozpowszechniony w większości Europy a także w Azji Zachodniej, na Syberii i Kaukazie. W Polsce posiada liczne ale rozproszone stanowiska, głównie w dolinach rzek. Do większych koncentracji stanowisk należy dolnośląskie, opolskie śląskie, wielkopolskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie i małopolskie. Rzadszy w regionach północnych i północno-zachodnich.

Na Dolnym Śląsku posiada liczne stanowiska, zarówno na nizinie jak i w niższych położeniach górskich. Duża koncentracja populacji występuje w dolinie Odry i jej dopływów (Oława, Bystrzyca, Barycz, Bóbr, Kwisa i Widawa) a także na Pogórzu Sudeckim i na Ziemi Kłodzkiej (Góry i Pogórze Orlickie, Pasmo Krowiarki, Kotlina Kłodzka). Chroniony w większości rezerwatów z terenami łąkowymi (m.in. Łąka Sulistrowicka, Uroczysko Wrzosy, Stawy Milickie, Stawy Przemkowskie, Łacha Jelcz, Łęg Korea, Błyszcz) oraz na wielu OOŚ Natura 2000, m.in. Grądy w Dolinie Odry, Łęgi Odrzańskie, Ostoja nad Bobrem, Góry Stołowe, Pasmo Krowiarki, Łąki Skoroszowskie, Masyw Ślęży, Dolina Łachy etc.).

Siedlisko: Gatunek preferuje miejsca silnie nasłonecznione i otwarte (takson termofilny) na podłożu średnio żyznym, mineralnym o glebie próchniczej, gliniastej lub piaszczysto-gliniastej, przeważnie o odczynie lekko kwaśnym. Gatunek charakterystyczny dla łąk trzęślicowych (Molinion caeruleae). Poza tym może występować także na kwietnych murawach napiaskowych, łąkach konietlicowych, łąkach świeżych użytkowanych ekstensywnie czy niewysokich zbiorowiskach wokół brzegów stawów, strumieni i mokradeł.

Czytaj więcej