Łęgi tagowane posty

Czarka (Sarcoscypha)

Czarki, czyli grzybowy odpowiednik przebiśniegów, to rodzaj niewielkich czerwonych grzybów o bardzo charakterystycznym wyglądzie, praktycznie nie do pomylenia z innymi krajowymi grzybami. Nie można tego samego powiedzieć o samych czarkach albowiem dwa najczęstsze gatunki rozpoznaje się wyłącznie pod mikroskopem. Są  jednymi z piękniejszych aspektów przedwiośnia, towarzysząc białym zawilcom, różowym łuskiewnikom i żółtym ziarnopłonom.

 

Czytaj więcej

Lasy łęgowe

Cenne i stosunkowo częste ekosystemy lasów liściastych o szerokim wachlarzu zespołów, mających charakter siedlisk bagiennych lub wilgotnych i nadwodnych. Wykształcają się najczęściej na terenach silnie związanych z wodami płynącymi w większych i mniejszych dolinach rzecznych, m.in. brzegi rzek, starorzecza, zakola i wszelkie obszary zalewowe.

 

Czytaj więcej

Oborniki Śląskie

Ziemia Obornicka obejmuje gminę Oborniki Śląskie oraz Wisznia Mała. Region słynie przede wszystkim z zagłębia grzybiarskiego. Dzięki ogromnym połaciom borów sosnowych i świerkowych z domieszką lasów liściastych i lasów mieszanych, region stanowi jedno z ważniejszych miejsc w województwie, gdzie jesienią tysiące grzybiarzy przeczesuje lasy w poszukiwaniu dorodnych grzybów. Jednak gmina ta nie samymi grzybami słynie. Dzięki dużym połaciom leśnym istnieją tutaj także liczne miejsca z bogatą i ciekawą florą oraz fauną. 


Czytaj więcej

Oleśnica i okolice

Obszar Ziemi Oleśnickiej ulokowany jest na północny-wschód od stolicy Dolnego Śląska i obejmuje liczne i cenne siedliska na rozległej równinie pomiędzy doliną Odry a Wzgórzami Trzebnickimi. Rozpościerają się tutaj duże obszary siedlisk leśnych i łąkowych, część z nich objęta jest serią użytków ekologicznych. Do ważniejszych i cenniejszych gatunków zlokalizowanych na obszarze należy m.in. koleantus delikatny, śnieżyca wiosenna, obuwik pospolity i goryczka wąskolistna. 

 

Czytaj więcej