Mokradła tagowane posty

Zabór

Niewielki i wybitnie cenny fragment Pradoliny Wrocławskiej o wyglądzie pierwotnych mokradeł z bogatą populacją chronionych płazów i ptactwa wodnego. Licznie występujące tu martwe drzewa nadają temu miejscu wyjątkowy charakter, co ma swoje odzwierciedlenie w powołaniu na tym obszarze rezerwatu przyrody z ciekawą i rzadką florą jak wilczomlecz błotny, okrężnica bagienna, kruszczyk szerokolistny i psianka słodkogórz. 

 

Czytaj więcej

Koleantus delikatny

Koleantus delikatny (Coleanthus subtilis)

Wiechlinowate (Poaceae)

Okres kwitnienia: VI-VIII

Czytaj więcej

Kozłek lekarski

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis)

Czytaj więcej

Kozłek dwupienny

Kozłek dwupienny (Valeriana dioica)

Czytaj więcej