Przełom Nysy Kłodzkiej k. Morzyszowa

Mało znany fragment Ziemi Kłodzkiej, gdzie silnie meandrująca Nysa tworzy liczne i malownicze przełomy. Tutejsze