Użytek ekologiczny tagowane posty

Rogóżka

Rogóżka obejmuje południowe ściany nieczynnego kamieniołomu wapienia wraz z przylegającymi łąki i zadrzewieniami. Jest to jeden z cenniejszych fragmentów pod względem geologicznym i florystycznym w okolicy, na którego terenie możemy podziwiać wiele cennych i chronionych roślin jak lilia złotogłów, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny oraz liczne mchy i porosty. W pobliżu można podziwiać dobrze zachowane ruiny dawnego wapiennika. 

Czytaj więcej

Obszary Chronione (Wrocław)

Miasto Wrocław pomimo rozległej zabudowy posiada na swoim terytorium ogromne powierzchnie łąk, lasów i siedlisk wodno-błotnych, które to w mniej lub większej części są objęte różnego rodzaju formami ochrony. Najczęściej są to pomniki przyrody ożywionej ale także użytki ekologiczne, obszary Natura 2000 oraz jeden park krajobrazowy na obszarze których chroni się cenne ekosystemy z liczną florą i fauną. Poza tym od dekad proponuje się powołanie rezerwatów przyrody i kolejnego parku krajobrazowego. 

Czytaj więcej

Przedwiośnie 2018 pod Oleśnicą

Tegoroczna wiosna spłatała przyrodzie dużego figla. Po bardzo łagodnej zimie, jednej z najłagodniejszych w ostatnich latach, wiosna postanowiła na pierwszy weekend sezonu okryć Dolny Śląsk grubą warstwą śniegu. Na nizinie od rozpoczęcia zimy, po jej koniec nie było ani jednego dnia z dłużej utrzymującą się pokrywą śnieżą. Całe to pogodowe zamieszanie mocno odbiło się także na wegetacji roślin, które rozpoczęły sezon z lekkim falstartem. Mimo wszystko, najwcześniejsze wiosenne geofity jak zwykle nie zawiodły. Zapraszamy na pierwszą wiosenną fotorelacje spod oleśnickich łęgów, gdzie możemy spotkać jedną z najliczniejszych populacji śnieżycy w nizinnej części regionu.

Czytaj więcej

Zanokcica klinowata

Zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium)

Czytaj więcej