Wapniarka tagowane posty

Wiosenne dramaty w Sudetach – Pasmo Krowiarek w maju

Późna wiosna w górach to prawdziwe szaleństwo zieleni. Zielenią się łąki i lasy, w których nieprzerwanie kwitną kolejne porcje kwiatów. W okresie maja na terenie Krowiarek królują liczne gatunki storczyków i innych roślin wapieniolubnych, których jest tutaj pod dostatkiem dzięki bogatym złożom skał zasadowych (wapieni, dolomitów i marmurów). Niestety w czasie majowej wycieczki większość stanowisk, jakie odwiedziliśmy, niosły ze sobą wiele przykrych widoków …

Czytaj więcej

TOP 10 Najcenniejszych Gór

 

Sudety to cenny przyrodniczo region, rozciągający się na terenie Polski od doliny Nysy Łużyckiej po Góry Opawskie. Na przestrzeni kilkuset kilometrów możemy naliczyć setki mniejszych i większych gór, wzgórz i pagórków. Dzięki wielowiekowej działalności ludzkiej, 90% sudeckich gór stanowi przyrodniczą pustynię, na której rosną monokultury świerka zabijające jakąkolwiek różnorodność. Jednak mimo wszystko, na wielu terenach ostały się siedliska zbliżone do naturalnych, gdzie możemy spotkać całą gamę rzadkich i ciekawych roślin. Zapraszam do subiektywnego rankingu najcenniejszych przyrodniczo gór na terenie polskich Sudetów! 

Czytaj więcej

Kamiennik w Paśmie Krowiarek

Mało znany zakątek Pasma Krowiarek charakteryzujący się pięknie zachowanymi buczynami storczykowymi oraz wysokimi wapiennymi ścianami, dochodzącymi miejscami do kilkunastu metrów. Teren występowania licznych i rzadkich gatunków roślin (orlik, cis pospolity, zanokcica skalna, kruszczyk szerokolistny) oraz grzybów (purchawka jeżowata, naparstniczka czeska, muchomor szyszkowaty).


Czytaj więcej

Buczyny storczykowe

Jeden z najrzadszych  i najcenniejszych ekosystemów występujących na Dolnym Śląsku, który skupia się wyłącznie w dwóch sudeckich pasmach górskich. Jest to forma żyznej buczyny porastająca siedliska bogate w wapień, głównie na glebach typu rędziny właściwe, pararędziny i gleby brunatne z wieloma rzadkimi gatunkami roślin: liczne storczykowate, ciemiężyk, lilia złotogłów, cyklamen purpurowy, cis pospolity.

 

Czytaj więcej