Wrzosy tagowane posty

Murawy bliźniczkowe

Cenny ekosystem niskich muraw porastających otwarte przestrzenie na kwaśnych i przeważnie ubogich glebach. Występująca tu roślinność składa się z wielu gatunków roślin, w tym niskich krzewów jak wrzosy i borówki. Dominującym gatunkiem jest bliźniczka psia trawka, od której wzięła się nazwa siedliska. Na obszarze Dolnego Śląska siedlisko jest najlepiej reprezentowane w górach, gdzie niekiedy stanowi dominujący element w krajobrazie. 

Czytaj więcej

Bażyna czarna

Bażyna czarna (Empetrum nigrum)


Czytaj więcej

Uroczysko Wrzosy

Uroczysko Wrzosy stanowi jeden z największych rezerwatów przyrody w województwie, obejmując niemal dziewicze lasy łęgowe, olchowe i grądowe w sercu parku krajobrazowego. Obszar stanowi ważną ostoję dla zwierząt, roślin i grzybów, wśród których najcenniejszym są m.in. nasięźrzał marunowy, kukułka krwista, groszek błotny, długosz królewski i goryczka wąskolistna. 


Czytaj więcej