Kategoria: Siedliska

4 lutego 2018 Wyłączone

Łąki Trzęślicowe

przez admin

Cenny i umiarkowanie rzadki ekosystem z bardzo bogatą i zróżnicowaną florą, często z udziałem gatunków rzadkich (goryczki, mieczyki, wiązówki, rutewki,…

3 lutego 2018 Wyłączone

Murawy kserotermiczne

przez admin

Cenny ekosystem trawiasty o charakterze stepowym z bardzo bogatą i zróżnicowaną florą, często z udziałem gatunków reliktowych i rzadkich (storczyki,…

3 lutego 2018 Wyłączone

Buczyny storczykowe

przez admin

Jeden z najrzadszych  i najcenniejszych ekosystemów występujących na Dolnym Śląsku, który skupia się wyłącznie w dwóch sudeckich pasmach górskich. Jest…