Kategoria: Użytki Ekologiczne

9 grudnia 2017 Wyłączone

Polana Grochowska

przez admin

Cenny obszar chroniący śródleśne polany z największą koncentracją gatunków chronionych i rzadkich na terenie gminy Zawonia. Miejsce występowania cennych siedlisk…

8 grudnia 2017 Wyłączone

Użytki ekologiczne – Oleśnica

przez admin

Jest to seria kilku użytków ekologicznych rozlokowanych na północ od miasta Oleśnica. Obejmują one zróżnicowane siedliska leśne, głównie łęgi, olsy…

8 grudnia 2017 Wyłączone

Stanowisko Sasanki Łąkowej

przez admin

Użytek obejmuje dawną piaskownię położoną na jednym ze wzgórz o nazwie Mrozowska Górka. Jest to obecnie jedyne znane stanowisko sasanki…

25 listopada 2017 Wyłączone

Paprocie Serpentynowe w Masywie Ślęży

przez admin

Paprocie serpentynowe stanowią jeden z najrzadszych i najcenniejszych składników polskiej flory. Wiele z nich ma jedyne stanowiska w obrębie Dolnego…

25 listopada 2017 Wyłączone

Hałda Storczykowa

przez admin

Hałda obejmująca jeden z najcenniejszych fragmentów Gór Złotych ustanowionych jako użytek ekologiczny. Dawniej zrzucano arsenowe odpady kopalniane, dziś jest to…