Tereny pod ochronę – lista

25 listopada 2017 Wyłączono przez admin

Poniżej przedstawiamy listę wszelkich terenów, które miały bądź mają status terenów projektowanych, planowanych lub proponowanych do objęcia jakąkolwiek formą ochrony.


 • Bazaltowa Góra k. Paszowic (nadl. Jawor); ochrona lasu bukowego i dębowego z ponad 20 chronionymi gatunkami roślin m.in. rzadkiej kukułki bzowej.
 • Bukowa Góra k. Grudna (nadl. Jawor); ochrona żyznej buczyny storczykowej oraz zbiorowisk łąkowych. Liczne chronione rośliny (zaraza, kłokoczka, storczyki, miodownik, goryczki).
 • Czarne Urwisko (nadl. Lądek Zdrój); ochrona acydofilnej buczyny o naturalnym charakterze, lasów klonowo-lipowych z rzadkimi gatunkami roślin oraz ścian krzemianowych.
 • Dąbrowa w Świnach (nadl. Jawor); ochrona podgórskiej dąbrowy z chronionymi gatunkami roślin (liczne podkolany).
 • Dolina Chrośnickiego Potoku (nadl. Lwówek Śl.); ochrona cennych ekosystemów leśnych i ciekawej budowy geologicznej.
 • Dolina Kleśnicy (nadl. Lądek Zdrój); ochrona pół-dzikich lasów mieszanych (m.in. żyznej buczyny górskiej, borów świerkowych), wraz z licznymi stanowiskami rzadkich roślin (storczykowate, wawrzynek wilczełyko, toajdy, ostróżka). Ostoja licznych zwierząt.
 • Dolina Rochowickiego Potoku (nadl. Lądek Zdrój); ochrona naturalnych zbiorowisk leśnych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin.
 • Dzika Orlica (nadl. Bystrzyca Kł.); obszar ochrony bogatej ornitofauny (m.in. bocian czarny) a także rzadkich siedlisk (torfowiska niskie i przejściowe) i roślinności (storczyki, wełnianki, rosiczki).
 • Dziki Wąwóz (nadl. Lwówek Śl.); ochrona kwaśnej buczyny przechodzącej w buczynę żyzną. Cenne miejsce pod względem budowy geologicznej.
 • Gorzanów (nadl. Bystrzyca Kł.); ochrona żyznych lasów grądowych z licznymi stanowiskami śnieżycy wiosennej.
 • Góra Gniazdo (nadl. Lwówek Śl.); ochrona ekosystemów leśnych i ciekawych tworów geologicznych.
 • Góra Krzemień (nadl. Bystrzyca Kł.); ochrona pół-naturalnego lasu dolnoreglowego.
 • Góra Tarczynka (nadl. Lwówek Śl.); ochrona muraw i łąk z rzadkimi gatunkami roślin i cennej entomofauny.
 • Jaskinia Radochowska (nadl. Bystrzyca Kł.); ochrona cennej jaskini z licznymi zjawiskami krasowymi. Ostoja nietoperzy. Obecnie pomnik przyrody nieożywionej.
 • Kamieniołom w Nw. Rochowicach (nadl. Jawor); ochrona zespołu ciepłolubnej buczyny storczykowej oraz muraw kserotermicznych. Liczne chronione rośliny, w tym kilkanaście storczyków.
 • Kamieniołom Sobocin (nadl. Jawor); ochrona licznych stanowisk roślin (m.in. największa krajowa populacja zarazy bladokwiatowej ta take liczne storczykowate).
 • Kolorowe Jeziorka (nadl. Kamienna Góra); chrona niewielkich jeziorek, utworzonych w dołach pokopalnianych (Jeziorko Purpurowe, Niebieskie i Zielone)
 • Las koło Wlenia, Porwaki (nadl. Lwówek Śl.), ochrona ekosystemów leśnych (kwaśne buczyny, jaworzyny, grąd) z chronionymi gatunkami roślin, pomnik przyrody nieożywionej „Porwaki”.
 • Ligota Mała (nadl. Henryków); ochrona drzewostanu liściastego ze stanowiskiem popielicy szarej.
 • Łąki koło Pomocnego (nadl. Jawor); występowanie kilkunastu roślin chronionych. Potencjalne obszar występowania mieczyka błotnego. Duża populacja kosaćca syberyjskiego (300 kęp).
 • Mały Śnieżnik (nadl. Lądek Zdrój); ochrona lasu górnoreglowego, w tym sztucznych nasadzeń limby.
 • Masyw Chełmca (nadl. Wałbrzych), ochrona licznej ornitofauny, m.in. puchacza, krogulca, derkacza, krzyżodzioba i dzięciołów.
 • Mieczyki Sulistrowickie (nadl. Miękinia); ochrona łąk trzęślicowych  z licznymi chronionymi gatunkami roślin oraz entomofauny.
 • Murawy na Przełęczy Widok (nadl. Złotoryja); ochrona jedynego stanowiska storczyka drobnokwiatowego na Dolnym Śląsku.
 • Olszak (nadl. Prudnik); ochrona cennej entomofauny (głównie motyli i sieciarek)
 • Parzydło Leśne koło Modrzewi (nadl. Lwówek Śl.); ochrona kwaśnej buczyny z dużą populacją parzydła leśnego.
 • Półwsie (nadl. Jawor); ochrona naturalnych lasów grądowych i dębowych. Liczne chronione rośliny.
 • Sady (nadl. Jawor); ochrona łąki z chronionymi gatunkami roślin i entomofauny.
 • Skała w Sadach Dolnych (nadl. Jawor); ochrona świetlistej dąbrowy ze stanowiskami roślin chronionych
 • Torfowisko pod Sową (nadl. Jugów); ochrona trzęsawisk śródleśnych z rzadkimi gatunkami roślin torfowiskowych (m.in. wełnianki)
 • Torfowisko pod Śnieżnikiem, Sadzonki (nadl. Lądek Zdrój); ochrona cennego torfowiska wysokiego z jedynym znanym stanowiskiem listery sercowatej na Ziemi Kłodzkiej.
 •  Trzcińskie Mokradła (nadl. Śnieżka); ochrona terenów podmokłych z licznymi zespołami leśnymi i torfowiskowymi. Liczne chronione rośliny (m.in. rosiczka, żórawina, konwalia).
 • Wapniki i Wysoka (nadl. Jawor); ochrona ciepłolubnej buczyny stoczykowej, grądu i licznych zbiorowisk leśnych. Liczne rośliny chronione (m.in. obuwik, miodownik, gółka, storczyk męski, kruszczyki).
 • Wąwóz Myśliborski k. Jawora (nadl. Jawor); poszerzenie obecnie istniejącego rezerwatu z 9,72 ha do 169,33 ha, włączając w obszar ochronny także Małe Organy Myśliborskie i większą część wąwozu.
 • Wzgórza Lipy (nadl. Jawor), ochrona muraw z zespołu Onobrychi viciifoliae-Brometum. Kilkutysięczna populacja gółki długoostorogwej.
 • Wzgórze Popielowe k. Janowic Wielkich (nadl. Śnieżka); ochrona jednego z kilku w kraju, stanowisk zanokcicy serpentynowej.
 • Żmijowiec (nadl. Lądek Zdrój); ochrona rzadkich skał serpentynitowych wraz ze zbiorowiskami leśnymi i stanowiskiem zanokcicy serpentynowej.