Bilans Ochrony Przyrody 2019 na Dolnym Śląsku

Bilans Ochrony Przyrody 2019 na Dolnym Śląsku

1 stycznia 2020 Wyłączono przez admin

Rok 2019 ma się ku końcowi. Jak wygląda tegoroczny bilans ochrony przyrody na terenie Dolnego Śląska? Ogólnie rzecz ujmując był to bardzo wyrównany sezon. Poniżej zestawienie wszystkich działań dolnośląskich gmin na rzecz powiększenia lub pomniejszenia liczby chronionych obszarów i  obiektów. W zestawieniu posegregowano uchwały wg daty aktu (nie daty publikacji).


Styczeń:

 • Gmina Jeżów Sudecki: zniesienie ochrony z pomnikowej lipy drobnolistnej o obwodzie 570 cm we wsi Dziwiszów. Był to jedyny pomnik przyrody na terenie całej gminy.
 • Gmina Siekierczyn: zniesienie ochrony z pomnikowej lipy holenderskiej o nieznanym obwodzie
 • Gmina Stara Kamienia: ustanowienie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Kamienickie Wzgórza

Luty:

 • Gmina Siechnice: powołanie 10 pomników przyrody: dęby szypułkowe o obwodzie 392, 312, 242, 300, 267, 229, 208 cm, buki pospolite o obwodzie 202 i 192 cm oraz grupa drzew z gatunku buk pospolity o obwodach w granicy 94-168 cm w miejscowościach Trestno, Blizantowice, Kotowice, Radwanice i Święta Katarzyna. Więcej info w artykule: Pomniki w Gminie Siechnica
 • Gmina Siekierczyn: zniesienie ochrony z pomnikowej lipy drobnolistnej o nieznanym obwodzie

Marzec:

 • Gmina Długołęka: zniesienie ochrony z pomnikowej magnolii drzewiastej o obwodzie 355 cm we wsi Krakowiany
 • Gmina Długołęka: powołanie pomnika przyrody z gatunku miłorząb dwuklapowy o obwodzie 282 cm we wsi Krakowiany
 • Gmina Szczawno-Zdrój: zniesienie ochrony z pomnikowego klonu jawora o obwodzie 245 cm
 • Gmina Trzebnica: zniesienie ochrony z pomnikowego buka zwyczajnego o obwodzie 402 cm
 • Gmina Trzebnica: zniesienie ochrony z pomnikowej lipy drobnolistnej o obwodzie 384 cm we wsi Komorówko

Kwiecień:

 • Gmina Dzierżoniów: zniesienie ochrony z pomnikowej lipy drobnolistnej „Gracja” o obwodzie 370 cm we wsi Tuszyn
 • Gmina Ruja: zniesienie ochrony z pomnikowego platana klonolistnego o obwodzie 350 cm we wsi Strzałkowice
 • Gmina Świdnica: zniesienie ochrony z pomnikowego kasztanowca białego o obwodzie 406 cm

Maj:

 • Gmina Lubań: zniesienie ochrony z pomnikowego buka pospolitego odm. czerwonolistnej o obwodzie 328 cm
 • Gmina Lubań: zniesienie ochrony z pomnikowej choiny kanadyjskiej o obwodzie 283 cm
 • Gmina Marcinowice: zniesienie ochrony z 12 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny stanowiących fragment dwurzędowej alei klonowej we wsi Krasków

Czerwiec:

 • Gmina Jaworzyna Śląska: powołanie pomnika przyrody z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie 260 cm we wsi Nowice

Lipiec: brak uchwał

Sierpień: brak uchwał

Wrzesień:

 • Gmina Lubin: zniesienie ochrony z pomnikowego kasztanowca zwyczajnego o obwodzie 243 cm
 • Gmina Polkowice: powołanie pomnika przyrody „Zadrzewienia śródpolne Komorniki-Trzebcz” w formie 2 grup drzew z gatunku dąb szypułkowy o łącznej liczbie 12 sztuk (pierśnica w granicach 250-556 cm) i 7 sztuk (pierśnica w granicach 183-480 cm).

Październik:

 • Gmina Oława: powołanie pomnika przyrody w formie grupy 4 drzew z gatunku dąb szypułkowy o obwodach 240, 395, 518 i 598 cm w mieście Oława
 • Gmina Piława Górna: zniesienie ochrony z pomnikowej topoli białej o obwodzie 380 cm w miejscowości Kośmin
 • Gmina Szczawno-Zdrój: zniesienie ochrony z pomnikowego buka pospolitego o obwodzie 210 cm
 • Gmina Zgorzelec: zniesienie ochrony 2 drzew z gatunku dąb szypułkowy z pomnikowe grupy 2 drzew i tym samym zniesienie całkowite pomnika przyrody w mieście Łagów

Listopad:

 • Gmina Grębocice: zniesienie ochrony z trzech drzew gatunku kasztanowiec pospolity z pomnikowej Alei Kasztanowej w mieście Grodowiec
 • Gmina Lubin: powołanie pomnika przyrody drzewa z gatunku sosna zwyczajna o obwodzie 430 cm w okolicach wsi Bolanowa

Grudzień:

 • Gmina Gromadka: zniesienie ochrony z pomnikowego dębu szypułkowego o obwodzie 399 cm, rosnącego w miejscowości Nowa Kuźnia
 • Gmina Lubań: zniesienie ochrony z pomnikowego klonu jaworu „Globus” o obwodzie 290 cm
 • Gmina Szklarska Poręba: zniesienie ochrony z pomnikowego buka pospolitego o obwodzie 290 cm przy ul. Sudeckiej

Podsumowanie:

 • zniesione całe pomniki przyrody: 18 pojedynczych drzew i 1 grupa (2 szt.)
 • zniesione fragmenty pomników przyrody: 15 drzew z 2 pomnikowych alei
 • powołane pomniki przyrody: 12 pojedynczych drzew i 4 grupy drzew (łącznie 28 drzew)
 • powołane obszary chronione:
  • rezerwaty przyrody: 0
  • użytki ekologiczne: 0
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 1
  • parki krajobrazowe: 0
  • stanowiska dokumentacyjne: 0

Rok 2019 nie był łaskawy dla dolnośląskiej przyrody, która boryka się z podobnymi problemami jak przyroda w całej Polsce. Chodzi tu głównie o niemal nieustanny problem z brakiem systematycznego wzrostu powierzchni obszarów chronionych. Dolny Śląsk należy do województw o dużej liczbie cennych obszarów, jednak pod względem powierzchni chronionej zostajemy bardzo w tyle. Podobnie jak w przypadku większości kraju, rok 2002 był ostatnim momentem w złotej erze ochrony przyrody, kiedy to w latach 1990-2002 doszło do największego rozrostu w dziedzinie ochrony. Od tej daty w dolnośląskim powołano zaledwie 4 rezerwaty. Ze wszystkich 76 rezerwatów, aż 59 powołano właśnie w złotej dekadzie. Do tego dochodzą parki krajobrazowe. 10 z 12 parków powstało w okresie zaledwie 10 lat (1988-1998), jeden z 2 parków narodowych (PN Gór Stołowych w 1993 r.) oraz większość użytków ekologicznych i pomników przyrody. Ale wracając do meritum podsumowania.

W roku 2019 jedynie liczba pomników przyrody miała bilans wyrównany, gdzie powołano 16 pomników a z 18 zniesiono, jednak bilans pod względem liczby drzew był dodatni (zniesiono ochronę z 35 drzew, objęto ochroną 40 drzew). Nie powołano żadnego istotnego obszaru chronionego, jedynie jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy, który chroni przyrodę w bardzo ograniczonym i minimalnym stopniu. Do tego warto dodać całą serię aktów jawnego niszczenia przyrody dokonywanego nie tylko przez nadleśnictwa ale także lokalne samorządy. Chodzi tu w większości o wycinki drzew zdrowych lub zasiedlonych przez gatunki chronione położone z daleka od szlaków komunikacyjnych. Do najbardziej znaczących aktów należy m.in. niszczenie siedlisk obuwika (nie)pospolitego i masowa wycinka buków w siedlisku ciepłolubnych buczyn storczykowych na obszarze Natura 2000 Pasmo Krowiarki dokonywanym przez nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka. Wycinki trwają na tym terenie od wielu lat i każdego roku niszczone są kolejne fragmenty siedlisk. Poza tym zimą i wiosną dokonano wycinek dorodnych dębów zasiedlonych przez jelonka rogacza w nadleśnictwie Oława, gdzie po nagłośnieniu sprawy nadleśnictwo starało się usunąć zdjęcia wycinek z internetu. Nadleśnictwo Miękinia ogołociło Masyw Raduni, w tym tamtejszy rezerwat) usprawiedliwiając się standardowo rzekomą walką z kornikiem. Poza tym mniejsze i większe wycinki na obszarach siedliskowych dokonywano w całym województwie. Ten rok był kolejnym bardzo ciężkim rokiem. Władza, która w ostatniej kadencji stawała na głowie by niszczyć dziedzictwo przyrodnicze, znów wygrała wybory. Prawdopodobnie ich stosunek do przyrody i środowiska nie ulegnie zmianie, co oznacza kolejne ciężkie 5 lat. Ile zniszczeń zostanie dokonanych w tym czasie? Tego jeszcze nie wiemy.