Bilans Ochrony Przyrody 2021 na Dolnym Śląsku

Bilans Ochrony Przyrody 2021 na Dolnym Śląsku

30 grudnia 2021 Wyłączono przez admin

Rok 2021 ma się ku końcowi. Jak wygląda tegoroczny bilans ochrony przyrody na terenie Dolnego Śląska? Ogólnie rzecz ujmując był to bardzo pozytywny sezon pod względem liczby nowych pomników przyrody. Poniżej zestawienie wszystkich działań dolnośląskich gmin na rzecz powiększenia lub pomniejszenia liczby chronionych obszarów i  obiektów. W zestawieniu posegregowano uchwały wg daty aktu (nie daty publikacji).Styczeń:

 • Gmina Oleśnica: powołanie 1 pomnika pomnika przyrody, dąb szypułkowy „Dąb Jegrów” o obwodzie 431 cm przy ul. Spacerowej. Więcej o pomniku na blogu lenart-pawel.
 • Gmina Wleń: powołanie 4 pomników przyrody z gatunku dąb szypułkowy, dokładniej dąb „Napoleoński” o obwodzie 360 cm w Marczowie, dąb „Grzegorz” o obwodzie 400 cm w Przeździedzy, dąb „Maria” o obwodzie 420 cm w Przeździedzy i dąb „Pokoju” o obwodzie 380 cm we Wleniu.

Luty:

 • Gmina Dziadowa Kłoda: powołanie 3 pojedynczych pomników przyrody i 1 pomnika grupowego (2 szt.) z gatunku dąb szypułkowy, o obwodach wynoszących odpowiednio „Eremita” 396 cm, „Pustelnik” 413 cm, „Czarnuch” 430 cm i „Strażnicy Lasu” 480+460 cm. Więcej o pomnikach na blogu lenart-pawel.
 • Gmina Wałbrzych: powołanie 6 pomników przyrody na terenach parkowych zamku Książ z gatunków: lipa drobnolistna (410 cm), buk pospolity (454 i 412 cm), świerk pospolity (417 cm), dąb szypułkowy (320 cm), grab pospolity (305 cm). Więcej informacji w artykule Pomniki Przyrody wokół Książa.
 • Gmina Legnica: zniesienie ochrony z 1 pomnika przyrody, grab pospolity o obwodzie 269 cm przy ul. Skarbka 10.
 • Gmina Długołęka: powołanie 7 pomników przyrody w następujących miejscowościach, Bukowina (dąb szypułkowy „Bukowik” o obwodzie 478 cm), Godzieszowa (cypryśnik błotny „Henryk Wąsaty o obwodzie 381 cm i tulipanowiec amerykański „Jan” o obwodzie 350 cm), Domaszczyn (lipa szerokolistna „Domaszczynka o obwodzie 332 cm), Wilczyce (3 dęby szypułkowe „Wilk Szary”, „Wilk Stepowy”, „Wilk Syberyjski” o obwodach 414, 420 i 349 cm). Więcej o pomnikach na blogu lenart-pawel: Godzieszowa, Wilczyce, Bukowina, Domaszczyn.

Marzec:

 • Gmina Wąsosz: powołanie 1 pomnika przyrody, buk pospolity „Franciszek” o obwodzie 330 cm we wsi Bartków.
 • Gmina Duszniki Zdrój: powołanie 1 pomnika przyrody, jesion wyniosły o obwodzie 445 cm.
 • Gmina Gryfów Śląski, Leśna i Olszyna: powołanie Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o powierzchni 1084,95 ha. Obszar obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcję korytarza ekologicznego.
 • Gmina Zgorzelec: zniesienie ochrony z 5 drzew z pomnikowej grupy 133 lip drobnolistnych.

Kwiecień:

 • Gmina Lubań: zniesienie ochrony z 1 pomnika przyrody – grupy dwóch drzew gatunku surmia żółtokwiatowa, o nazwie własnej Mojry

Maj:

 • Gmina Oborniki Śląskie: powołanie 1 pomnika przyrody, dąb szypułkowy „Bór” o obwodzie 490 cm przy ul. Wolności.
 • Gmina Świdnica: zniesienie ochrony z jednego drzewa w pomnikowej alei 14 lip drobnolistnych.

Czerwiec:

 • Gmina Warta Bolesławiecka: zniesienie ochrony z 4 pomników przyrody nieożywionej, głazów narzutowych z miejscowości Warta Bolesławiecka i Wilczy Las, z uwagi na utratę wartości krajobrazowych i kulturowych w postaci kradzieży pomników. Zdjęcia i opisów głazów sprzed ich zniknięcia można obejrzeć na blogu pomniki-przyrody.pl.
 • Gmina Wińsko: powołanie 2 pomników przyrody: dąb szypułkowy „Pan Tadeusz” o obwodzie 410 cm (Wińsko), dąb szypułkowy „Kmicic” o obwodzie 400cm (Wyszęcice) oraz nadanie imion istniejącym pomnikowym drzewom i 1 głazowi narzutowemu.
 • Gmina Oleśnica: powołanie 1 pomnika przyrody, obejmującego szpaler 6 drzew z gatunku platan klonolistny o nazwie „Platany oleśnickich naukowców” przy ul. Brzozowej. Pierwszy platan otrzymuje dodatkowo imię prof. Dariusza Tarnawskiego.
 • Gmina Milicz: powołanie 13 pomników przyrody w następujących miejscowościach: miasto Milicz (dęby szypułkowe „Dolinkowy Przyjaciel I” i „Dolinkowy Przyjaciel II” o obwodach 430 i 435 cm, „Maltazan” o obwodzie 537 cm, „Dąb św. Jana Gwalberta” o obwodzie 535 cm), Nowy Zamek (wiąz szypułkowy „Łąkowy” o obwodzie 550 cm), Grabówka (dąb szypułkowy „Grabek” o obwodzie 568 cm), Ruda Sułowska (dąb szypułkowy „Przyjaciel o obwodzie 490 cm), Latkowa (dąb szypułkowy „Diabelski Dąb” o obwodzie 552 cm), Gądkowice (sosna zwyczajna „Strażnika Wieczności” o obwodzie 315 cm), Wróbliniec (dąb błotny o obwodzie 371 cm), Piotrkosice (robinia akacjowa „Barbara” o obwodzie 366 cm), Postolin (olsza czarna „Susanne” o obwodzie 470 cm), Godnowa (zrosłodrzew sosny i dębu „Rozalinda i Artur” o obwodach 168 i 277 cm). Więcej informacji w artykule Pomniki Przyrody w gminie Milicz.

Lipiec: brak uchwał

Sierpień:

 • Gmina Bielawa: powołanie 1 pomnika przyrody, jesion wyniosły o obwodzie 352 cm przy ul. B. Prusa.

Wrzesień:

 • Gmina Miękinia: powiększenie istniejącego użytku ekologicznego „Stanowisko występowania sasanki łąkowej” zwanej potocznie jako „Mrozowska Górka” do powierzchni wynoszącej 0,34 ha.

Październik:

 • Gmina Świerzawa: ustanowienie granic istniejącego pomnika przyrody Organy Wielisławskie o powierzchni 0,39 ha.

Listopad:

 • Gmina Żarów: powołanie 9 pomników przyrody, w miejscowościach: Ibramowice (dąb szypułkowy o obwodzie 530 i 460 cm), Żarów (4 drzewa z gatunków platan klonolistny o obwodzie 328 cm, wiąz pospolity o obwodzie 311 cm, klon pospolity 'Palamtifidum’ o obwodzie 107 cm i kłęk amerykański o obwodzie 162 cm), Mrowiny (trzy dęby szypułkowe o obwodach 429, 266 i 410 cm).
 • Gmina Siechnice: powołanie 2 użytków ekologicznych, Jezioro Panieńskie o powierzchni 43 ha oraz Jezioro Dziewicze o powierzchni 17,75 cm.
 • Gmina Siechnice: powołanie 11 pomników przyrody w następujących miejscowościach: Blizantowice (dwa dęby szypułkowe o obwodzie 342 i 480 cm), Żerniki Wrocławskie (dwa jesiony wyniosłe o obwodach 372 i 394 cm), Smardzów (dwa dęby szypułkowe o obwodzie 474 i 428 cm), Kotowice (trzy dęby szypułkowe o obwodzie 267+230, 366 i 445 cm), Iwiny (dwa dęby szypułkowe o obwodzie 359 i 306 cm).
 • Gmina Złotoryja: powołanie 1 pomnika przyrody, dąb szypułkowy „Stanisław” o obwodzie 605 cm w miejscowości Lubiatów.
 • Gmina Jelenia Góra: powołanie 1 pomnika przyrody, wiąz pospolity o obwodzie 550 cm na jeleniogórskim osiedlu Cieplice. Zdjęcia i opis drzewa można znaleźć na stronie pomniki-przyrody.pl

Grudzień:

 • Gmina Świdnica: powołanie 18 pomników przyrody w następujących miejscowościach: Burkatów (topola biała o obwodzie 430 cm), Bystrzyca Dolna (wiąz szypułkowy o obwodzie 320 cm, grab pospolity o obwodzie 215 cm, jesion wyniosły o obwodzie 490, grupa 2 cisów o obwodzie 400 i 275 cm, dąb szypułkowy o obwodzie 564 i 580 cm), Sulisławice (dwa dęby szypułkowe o obwodzie 472 i 492 cm, dwa wiązy szypułkowe o obwodzie 342 i 430 cm), Modliszów (dąb szypułkowy o obwodzie 415 cm), Bystrzyca Górna (choina kanadyjska o obwodzie 337 cm, świerk pospolity o obwodzie 470 cm, buk zwyczajny o obwodzie 472 cm, cis pospolity o obwodzie 370 cm, topola szara o obwodzie 465 cm i grupa 2 świerków pospolitych o o obwodzie 343 i 345 cm).
 • Gmina Oborniki Śląskie: powołanie 1 pomnika przyrody nieożywionej, głaz narzutowy o obwodzie 12,25 m i wymiarach: 4,64 m x 2,90 m x 1,01 m, usytuowany na terenie działki ewidencyjnej nr 511/228, obręb geodezyjny Wielka Lipa-Osola
 • Gmina Ząbkowice Śląskie: zniesienie ochrony z 5 drzew gatunku lipa drobnolistna z pomnikowej alei 57 lip.

Podsumowanie:

 • zniesione całe pomniki przyrody: 1 pojedyncze drzewo, 1 grupa (2 szt.), 4 głazy narzutowe
 • zniesione fragmenty pomników przyrody: 11 drzew z 3 pomnikowych alei
 • powołane pomniki przyrody: 78 pojedyncze drzewa, 4 grupy drzew (łącznie 12 szt.), 1 głaz narzutowy
 • powołane obszary chronione:
  • rezerwaty przyrody: 0
  • użytki ekologiczne: 2
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 0
  • obszary chronionego krajobrazu: 1
  • parki krajobrazowe: 0
  • stanowiska dokumentacyjne: 0

Ten rok jest jednym z najlepszych po 2009 r. pod względem liczby nowo powołanych pomników przyrody, zwłaszcza jeśli chodzi o rozmieszczenie powoływanych drzew,. W ostatnich kilku sezonach liczba powoływanych i likwidowanych pomników szła niemal łeb w łeb. Wyjątkiem był tylko 2018 r. kiedy to gmina Kamieniec Ząbkowicki powołała u siebie prawie 100 pomników. Jednak wszystkie one obejmowały zgrupowanie drzew na jednym terenie. Natomiast rok 2021 przynosi nam około 90 drzew rozlokowanych po całym województwie. Od Borów Dolnośląskich po Równinę Oleśnicką, od Doliny Baryczy po Góry Orlickie. Tradycyjnie na liście nowych chronionych drzew dominują dęby, jednak są tutaj także sosny, buki, wiązy, cypryśniki, jesiony a nawet kłęk, olsza i choina kanadyjska, które są rzadko obejmowane ochroną pomnikową. Rok 2021 jest także rokiem użytków ekologicznych bowiem po 3 latach przerwy powołano dwa nowe użytki w gminie Siechnice i powiększono dotychczas istniejący użytek w gminie Miękinia. Wprawdzie istnieją pogłoski, że siechnickie obszary powstały tylko w celu zablokowania budowy szybkiej kolei, której jeden z wariantów miał właśnie przebiegać przez rozległy kompleks leśny w zasięgu powołanych użytków. Nie wiemy ile jest w tym prawdy. Dla nas najważniejsze jest to, że ochroniono dwa piękne starorzecza z bogatą florą i fauną. Teraz czekamy aż powstanie w końcu jakiś rezerwat przyrody, bowiem lista projektowanych rezerwatów jest długa a ostatni tego typu obszar chroniony został powołany 6 lat temu (Mszana i Obłoga w 2015 r.).