Bagnica torfowa

11 stycznia 2018 Wyłącz przez admin

Bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris)


Bagnicowate (Scheuchzeriaceae)

Okres kwitnienia: V-VI

Występowanie: Gatunek holoarktyczny, występujący na półkuli północnej. Zwarty zasięg obejmuje głównie Europę północną i wschodnią od płw. Skandynawskiego (Szwecja, Norwegia), poprzez Finlandię, północną Polskę, kraje nadbałtyckie (Łotwa, Litwa, Estonia), Białoruś, północną Ukrainę i europejską część Rosji. Poza tym rozproszone stanowiska stwierdzono w pozostałej części Europy, tj. obszary górskie (Alpy, Karpaty, Sudety), płw. Kolski, Europa Środkowa (Niemcy, Czechy, Austria) a także pojedynczo w Europie Zachodniej (Francja, Holandia) i na Syberii, gdzie występuje od gór Ural po Jakucję. Oderwane stanowiska notowane są także na Dalekim Wschodzie (Delta Amuru, Sachalin, Hokkaido i północna Honsiu). Podgatunek susp. americana stwierdzona w północnej części Ameryki Północnej (Kanada, obszar Wielkich Jezior i północno-wschodnie regiony Stanów Zjednoczonych).

W Polsce gatunek posiada największe skupisko stanowisk w regionach północnych i wschodnich, głównie Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, Polesie i Roztocze. W pozostałych regionach rzadka. Chroniona w niektórych parkach narodowych i rezerwatach przyrody, m.in. Wigierski, Borów Tucholskich, Woliński, Drawieński, Poleski.

Na Dolnym Śląsku gatunek bardzo rzadki, stwierdzony tylko na kilku stanowiskach w Borach Dolnośląskich oraz w Sudetach Zachodnich (Góry Izerskie) i Sudetach Środkowych (Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie). Chroniony w kilku rezerwatach przyrody (Torfowiska Doliny Izery, Torfowisko pod Zieleńcem) oraz Parku Narodowym Gór Stołowych.