Brzoza karłowata

Brzoza karłowata

30 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Brzoza karłowata (Betula nana)


Brzozowate (Betulaceae)

Okres kwitnienia: V-VI

Występowanie: Gatunek występuje w północnej części Holoarktyki obejmując zasięgiem Alaskę, Kanadę, Grenlandię, Północną Europę i Syberię. W pozostałej części Europy istnieją pojedyncze i izolowane stanowiska we Francji, Włoszech, Rumunii oraz w państwach środkowoeuropejskich. W Polsce stwierdzona na trzech lokacjach, z czego jedno znajduje się na nizinie (Pojezierze Chełmińskie) a pozostałe dwa w Sudetach na terenie Gór Izerskich i Gór Bystrzyckich.

Wszystkie stanowiska objęte są ochroną rezerwatową w postaci rezerwatu przyrody Linje (na nizinie), Torfowiska Doliny Izery w Górach Izerskich i Torfowiska pod Zieleńcem w Górach Bystrzyckich.

Siedlisko: Gatunek występuje na terenach otwartych lub z wystąpieniem niewielkich zakrzaczeń, dobrze nasłonecznionych i wilgotnych, głównie na wysokogórskich torfowiskach wysokich, zbiorowiskach krzewinkowo-torfowcowych torfowisk wysokich oraz mokrych wrzosowisk. Preferuje gleby kwaśne, torfowe, oligotroficzne, wilgotne jednak bez zastoin wodnych. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla związku Oxycocco-Empetrion.

Inne: Gatunek jest reliktem glacjalnym, będącym pozostałością po dawnych ruchach lodowców. Jako ciekawostkę warto wymienić, że jeszcze w XX wieku na terenie Torfowiska pod Zieleńcem odnotowano mieszańca brzozy karłowatej z brzozą omszoną B. nana × pubescens (B. ×intermedia Thomas ex Rchb.). Obecnie krzyżówka nie jest notowana w rezerwacie ani na innych krajowych stanowiskach.