Czosnek skalny

Czosnek skalny

10 stycznia 2018 Wyłączono przez admin

Czosnek skalny (Allium montanum)


Amarylkowate (Amaryllidaceae )

Okres kwitnienia: VI-VIII

Gatunek europejski notowany w rozproszeniu głównie w Europie zachodniej i środkowej, od południowej i środkowej Francji poprzez kraje alpejskie, północne Włochy, południowe i środkowe Niemcy, kraje środkowoeuropejskie (pd. i zach. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), zachodnią część płw. Bałkańskiego (Słowenia, Chorwacja, Bośnia, Czarnogóra, Macedonia) a także region Karpat i zachodniej Ukrainy. Pojedyncze stanowiska stwierdzone także w południowej Skandynawii, północnych Niemczech, na płw. Krymskim i na płw.Iberyjskim.

W Polsce stanowiska rozproszone w wielu regionach kraju, z czego największa koncentracja obejmuje tereny Wyżyn Polskich (Wyżyna Śląsko-Krakowska, Wyżyna Małopolska, Wyżyna Lubelsko-Lwowska). Poza tym notowany także w niektórych pasmach Karpat (Bieszczady, Pieniny, Tatry, Gorce), Sudetów oraz pojedynczo na północy Polski (Kujawy, Pomorze Zachodnie, Mazowsze). Chroniony w niektórych parkach narodowych (Bieszczadzki, Gorczański, Ojcowski, Pieniński, Tatrzański) oraz rezerwatach przyrody obejmujących siedliska naskalne i słoneczne murawy (rezerwat Boczki, Góra Miedzianka, Kamienne, Ligota Dolna, Michałowiec, Wąwóz w Skałach). Na Dolnym Śląsku roślina rzadka, notowana jedynie z Sudetów, głównie Pogórza Zachodniosudeckiego i Przedgórza Sudeckiego (Masyw Ślęży, Wzgórza Niemczańskie) a także z Masywu Śnieżnika. Nie występuje w dolnośląskich parkach narodowych, część populacji chroniona jest w rezerwatach przyrody, m.in. Góra Radunia.

Gatunek preferuje stanowiska otwarte i silnie nasłonecznione, głównie o wystawie południowej lub zachodniej (gatunek termofilny), na glebie suchej i umiarkowanie suchej, przeważnie zasadowej o podłożu mineralno-próchniczym zasobnym w humus. Notowany na licznych nieleśnych siedliskach jak murawy kserotermiczne, murawy naskalne, półki i szczeliny skalne. Jest to gatunek charakterystyczny dla  kserotermicznych wapieniolubnych muraw naskalnych ze związku Seslerio-Festucion duriusculae i regionalnie dla naturalnych nawapiennych muraw wysokogórskich w piętrze halnym ze związku Carici sepervirentis-Festucetum.